Att skapa spelöppningar

 

Det här dokumentet är tänkt att ge lite tips för dig som har svårt att hitta spel eller känner att du ofta hamnar utanför det roliga på lajv. Det riktar sig primärt till dig som åker på lajv där du själv skapar din roll.

Före lajvet

Precis som med mycket annat kommer den som förbereder sig ofta få mer ut av upplevelsen och detta gäller även för lajv. En genomtänkt roll och några relationer samt förbestämda åsikter kan ge väldigt mycket spel. Likaså kan arrangörerna göra en del för att underlätta spel.

Du som offperson

Fundera över vad du vill uppleva på lajvet. Det kan vara enkla och väldigt övergripande saker som att sitta vid en eld och sjunga sånger, få känna dig som en tuff mutantkrigare, uppleva ett äventyr, leta efter en skatt och så vidare. Om du har en bild av vad du vill få ut av lajvet – något som också blir lättare ju längre du lajvar – kan du förmedla den till dina medspelare så att de kan hjälpa dig och/eller komma i kontakt med likasinnade. Även om du är helt ny i hobbyn har du troligtvis en bild av vad lajv innebär och en anledning att det lockar. Våga fråga och våga be om hjälp.

Vet du vad du vill göra är det också lättare att utforma rollen så att den passar. Om du tycker detta är svårt, tveka inte att be arrangör eller medspelare om hjälp. Arrangörer har normalt koll på aktuella intriger och kan ofta hjälpa dig att haka på en eller flera. Det är heller inte ovanligt att det behövs roller för att vissa intriger ska fungera och då kan det underlätta för arrangör att veta vilka som söker mer spel och hurdant.

Det är också bra att fundera över vad du hinner med och är beredd att göra innan lajvet. Vissa lajv kräver få eller inga förberedelser, medan andra lajv generellt blir bättre ju mer tid du lägger ner innan. Är det så att du inte har tid med förberedelser är det förstås OK, men då kan det också vara bra att förlika sig med att du kanske inte får lika mycket spel som en del andra på just det lajvet och att inte störa sig på det, utan försöka njuta av det som blir istället.

Rollen

Rollen är en viktig del för att kunna få spel. Vissa roller får naturligt mycket spel och gemensamt för dessa är att de har tydliga funktioner, oavsett om det är högstatusroller eller roller med en uppgift som gör att andra naturligt dras till dem och spelar mot dem. Dessa roller brukar också vara begränsade bland annat för att skapa en balans på lajvet, men det går att få väldigt mycket spel även om din roll inte tillhör den här kategorin.

Några saker som är bra att tänka på är varför din roll är på plats och vad din roll är tänkt att göra under lajvet. Ibland är det svårt att svara på framförallt det sistnämnda, men fundera åtminstone över rollens funktion i lajvets setting. På vissa lajv är det mer naturligt – är din roll soldat på ett stridslajv kommer rollens primära funktion troligtvis vara att strida – medan det på andra lajv kan vara mer oklart. Det är inte så att du måste veta in i minsta detalj, men om du inte kan se något för din roll att göra på lajvet är det en varningsklocka och då kan det vara bra att exempelvis prata med arrangör och be om hjälp eller fundera på om du borde ändra något i rollen.

Det kan vara en konst att skapa en rolig roll och det är något som även erfarna lajvare brottas med ibland. Ett vanligt misstag är att göra en roll som är väldigt platt och/eller kan se kul ut på pappret, men i själva verket är väldigt tråkig att spela. Fundera därför över vad det är som gör rollen till vem den är. Vilka åsikter har den? Vad tycker rollen om och vad ogillar eller till och med hatar den? Vad blir spelbart på lajvet? Undvik att beskriva rollen som enbart ond, god eller liknande – detta är etiketter som andra sätter så fundera hellre på hur du vill att rollen ska uppfattas i den aktuella settingen och hur du når dit. Det gör också att du blir friare i rollens tolkning om du lämnar det åt andra att sätta etiketter. Istället för att beskriva rollen som “ond kultist” kan du beskriva rollen som “religiös fanatiker som är beredd att begå otäcka handlingar och rättfärdiga det med sin tro”. Tänk också på att du ska kunna spela rollen någorlunda trovärdigt utifrån lajvets förutsättningar.

Att rollen har åsikter är viktigt för att kunna få spel och ger dig en bra möjlighet att kunna reagera och agera på händelser på lajvet. En roll vars åsikter eller beteende avviker starkt i lajvvärlden kan ge väldigt mycket spel, men den kan också upplevas som tung att spela. Inte minst gäller detta roller som är hatade eller roller som har väldigt få positiva relationer (exempelvis roller med så hög status att de inte umgås med “folket”). De kan vara väldigt givande att spela, men du behöver i högre grad vara beredd att agera ensam och att det kanske inte blir så mycket socialt spel jämfört med roller som passar in bland majoriteten. Tänk också på att om alla roller på lajvet är unika så är ingen det. Det vill säga, om väldigt många spelar roller med avvikande åsikter kommer det på lajvet inte vara särskilt avvikande och troligtvis kommer ni konkurrera kring att sticka ut. I det fallet kan det vara värt att fundera på om en i lajvsettingen mer normal roll skulle bli mer givande.

Låt också rollen ha brister och svagheter då detta bidrar till rollens djup. Kanske är det så att din religiösa fanatiker ibland känner tvivel och därför strävar efter sätt att upprätta sin tro igen? Kanske är din utåt sett modiga krigare egentligen livrädd och går bara ut på slagfältet för att inte göra andra besvikna? Kanske tappar din högt uppsatta politiker humöret ibland och begår mindre genomtänkta handlingar?

Ibland är det svårt att hitta inspiration för att skapa en roll, men tänk på att det också går att utgå från en ram och sedan låta rollen utvecklas efterhand. Detta är framförallt görbart på längre lajv eller kampanjlajv där det finns tid att känna på vad som funkar och händelser på ett lajv kan påverka rollen till nästa.

Relationer och gemensamma upplevelser

Relationer är en sådan grej som kan vara väldigt givande för att få spel. En relation kan vara väldigt enkel, men också väldigt komplicerad och det bestämmer du normalt tillsammans med din medspelare vars roll du har relationen till.

Om du har negativa eller positiva relationer bestämmer du oftast själv, men det är bra att tänka på att det är svårare att skapa negativa relationer under lajvet än positiva. Det är också viktigare att prata igenom negativa relationer med medspelaren och därför är det en fördel att skapa dessa innan lajvet. På så sätt kan ni komma fram till i lugn och ro vad ni bägge vill ha ut av relationen och vilka gränser som finns samt vad som går bra att göra mot varandra. Att känna sig trygg i relationen off gör att spelet flyter mer naturligt inlajv.

Även gemensamma minnen och upplevelser kan skapa mycket spel. Det går att skapa tillsammans med många eller med enstaka. Om det finns någon större sak som hänt innan lajvet som flera roller varit inblandade i kan du synka med dem. Kanske var ni på samma plats? Kanske hjälpte du någon eller blev hjälpt? Kanske gjorde du något hemskt mot någon annan? Et cetera. Stora händelser innan är sådant som kan generera mycket spel väl under lajvet så passa på att utnyttja det.

För att hitta spel med andra är det vanligt att posta ut någon form av kontaktannons, alternativt att svara på andras annonser. Nu för tiden används ofta Facebookgrupper eller Facebookevent medan det förr var vanligare med forum. Detta innebär att det kan vara bra att hålla koll i gruppen/eventet och att vara lite aktiv där om du vill öka chansen att hitta folk att spela mot.

Tänk på att du inte nödvändigtvis får spel på alla dina relationer eller minnen, främst för att tiden sällan räcker till allt du och andra vill hinna med. Ibland klickar inte heller en relation väl i spel. Häng därför inte upp rollen för mycket på en enskild relation eller händelse, utan försök sprida ut det och ha en plan för spel även om alla medspelare inte dyker upp eller kommer ihåg att spela på en viss händelse.

Grupp eller inte?

Det finns de som föredrar att lajva ensamma och tycker att det ger mer spel medan andra föredrar att ingå i en grupp. Det finns för- och nackdelar med bägge, men den stora fördelen med att ingå i en grupp är att du kan ta del av gruppens spel och detta kan framförallt underlätta om du är ny som lajvare eller om det är en kampanj som du är ny i. Gruppmedlemmarna kan hjälpa till med förberedelser och det går att skapa spel internt som kan ge väldigt mycket. Gruppen kan också hjälpa till att spela upp din roll/din rolls egenskaper för att göra dessa tydligare för andra. Likaså kan gruppens relationer och åsikter ge dig spel automatiskt mot andra utan att du behöver ha funderat över vad din roll anser.

De nackdelar som kan finnas med en grupp är att du blir lite mer bunden till själva gruppen och dess vilja och det kan vara så att du under lajvet känner att gruppen blir en begränsning för dig eller att ditt sätt att lajva krockar med gruppens. Det kan också bli så att gruppen blir lite för intern och att du missar spel mot andra för att det mesta sker inom gruppen. Detta behöver förstås inte vara negativt för din upplevelse på lajvet, men det kan hända att andra upplever gruppen som sluten och svår eller tråkig att lajva mot.

Om du åker med en grupp är det bra att inom gruppen prata igenom vilka visioner som finns och vad var och en vill ha ut av lajvet. På så sätt minskar risken för krockar under lajvet och det går att se i god tid om gruppen passar dig. Det är heller inte fel att bestämma hur ni ska göra under lajvet – en del grupper kör regelbundna offmöten för att stämma av och även om det betyder att ni diskret bryter spelet en stund kan det underlätta för att vid behov styra spelet under lajvets gång och justera eventuella problem.

Som ny kan det upplevas svårt att hitta en grupp att ingå i, men om du skriver en annons innan eller ber arrangörerna om hjälp brukar det lösa sig. En del grupper annonserar också efter mer folk innan lajvet.

Off-arbeta under lajvet?

På många lajv finns det funktioner som behöver fyllas som innebär någon form av off-ansvar och arbete (som exempelvis att arbeta med eventuell gemensam mat och servering). I gengäld brukar det vara gratis eller billigare att deltaga. Det är inte ovanligt att framförallt nya spelare rekommenderas den här typen av roller “för att komma in i spelet” och det kan fungera för vissa, men inte för alla. Fördelen med att ha en tydlig funktion under lajvet är att du vet att du har något att göra och du får också ett sammanhang att ingå i och naturlig interaktion med andra. Nackdelen är förstås att det kan bli väldigt begränsande, framförallt om arbetet inte är uppdelat i tydliga pass utan är mer flytande och ibland blir det så mycket arbete att rollspelet blir lidande. Innan du tackar ja är det därför bra att ta reda på hur mycket arbete det kommer innebära och vad som händer om någon får förhinder och måste hoppa av.

Informationsspridning

Om du vill att dina medspelare ska veta något om din roll, sprid det redan innan lajvet. Dels går det att posta ut information och rykten, dels finns det ibland vägar via arrangemanget som exempelvis allmänna rykten, nyhetsblad/-tidningar eller liknande.

Ett annat sätt att få ut information är att be andra om hjälp att sprida rykten. Fundera också på sätt att få ut information under lajvet och förbered vid behov. Kanske råkar du bära på dig ett viktigt brev som “tyvärr” tappas, kanske bär du ett vackert smycke som din roll inte borde ha råd med och så vidare. Tänk bara på att ibland är det inte självklart för dina medspelare att reagera på det sätt som du tänkt och då kan det vara bra att vara övertydlig eller be någon om hjälp att spela upp det på lajvet.

Under lajvet

Spelfördelning och informationsspridning

Information är en sådan sak som skapar mycket spel och också kan vara nödvändig för att intriger och dylikt ska drivas framåt. Blir det informationsstopp och trögt att få reda på mer är det stor risk att spelare tröttnar på intrigen och ägnar sig åt något annat, något som är viktigt att tänka på både som arrangör eller om du spelar en roll eller i en grupp med hemligheter ni vill ska avslöjas.

Ge inte bort spel i onödan om du inte har mycket av det. Det är väldigt lätt att spel börjar flöda uppåt, men inte neråt och det är inte nödvändigtvis så att spelarna till högstatusroller är dåliga på att spelfördela, utan det kan lika gärna bero på att andra spelare lämpar saker i knät på dem och att de helt enkelt inte hinner med. Spelfördelning uppifrån är förstås viktigt, men om din roll fått information eller en uppgift och din första impuls är att lämna vidare detta till en roll med högre status, stanna upp och tänk efter. Kanske måste du inte lämna vidare det just nu? Kanske kan din roll ta initiativ och försöka ta reda på mer eller lösa uppgiften först? Kanske kan du rapportera, men också erbjuda dig att ta reda på mer? Det kan mycket väl vara så att den andra spelaren gärna lämnar åt dig att försöka lösa uppgiften/intrigen, men tror att du off vill lämna den ifrån dig eller helt enkelt inte tänker på det.

Som spelare på en högstatusroll, tänk på att du inte behöver göra allt. Delegera och sprid information, vilket också skapar spel för dig till olika roller och grupper. Om det lämpar sig för lajvets setting går det exempelvis att hålla ett nyhetsutrop regelbundet (exempelvis om det sker någon form av uppställning eller samling) eller att ha möten med din eventuella grupp för att hålla dem uppdaterade. Ibland är det inte så logiskt att sprida information, men det kan vara värt att bortse från om det gör spelet bättre i helhet. Känns det konstigt att hålla officiella nyhetsuppdateringar går information också att sprida genom att försäga sig, råka prata så att andra hör eller att reagera uppseendeväckande på något. På samma sätt – och detta gäller egentligen alla roller – är en hemlighet bara speldrivande och givande om den faktiskt går att avslöja.

Det går också att ha möten på öppna platser eller vara lite övertydliga med att din roll och någon/några andra går iväg för ett möte. Dels kan det skapa skvallar, dels kanske någon får för sig att följa efter för att tjuvlyssna. Undvik i möjligaste mån slutet rum-lajvande i längre perioder. Det kan finnas skäl att hålla möten privat, men drar de ut på tiden, ta en paus och ge andra en möjlighet att spela mot era roller.

Tänk också på att det på de allra flesta lajv går att gå off och ta upp problem. Ju tidigare detta sker under lajvet, desto större chans är det att det går att åtgärda.

Spel mot andra

Så, du står på lajvet och inser att du känner dig utanför och att de du vill spela mot inte verkar se dig. Vad kan du göra?

En bra första sak är att tänka över är vad du kan erbjuda för spel. Vissa roller eller grupper kanske inte har skäl att prata med din roll utan att det är riktat mot dig som person. Om du gärna vill ha spel mot den rollen eller gruppen ändå, finns det sätt att göra det på som känns naturliga? I bästa fall pratar ni om det innan lajvet, men om detta inte skett kanske du kan hitta en annan ingång. Om du spelar en lågstatusroll kanske du har tjänster att erbjuda som kan vara relevanta även för en högstatusroll, som informationssamlande eller något annat. Spelar du en handelsresande kanske du kan använda dina varor – oavsett om de finns fysiskt på plats eller ej – som ursäkt att prata med andra. Kanske vill du lära dig något av den andra rollen? Finns det något den andra rollen/gruppen verkar intresserade av?

Ibland går det inte och detta kan bero på flera saker. En del roller, framförallt högstatusroller, har väldigt mycket att göra och hinner därför inte alltid med att spela mot alla som vill. Ibland kan det finnas ett tydligt spel på hierarkier som gör det olämpligt att roller av olika status pratar för mycket med varandra. Ibland är din medspelare helt enkelt inte på humör och behöver en paus.

Min roll är tråkig

Ibland inser du att din roll inte fungerar av olika skäl. En vanlig orsak är att rollen saknar orsak att agera på ett sätt som skapar spel. Det är tyvärr inte ovanligt att höra “men min roll skulle aldrig göra så” som förklaring till att en spelare hade tråkigt under ett lajv, trots spelöppningar. Om din roll hindrar dig från att ha kul så är det fel på din roll. Turligt nog så är det faktiskt du som bestämmer över rollen, inte tvärtom. Ja, det finns lajv med färdigskrivna roller och du förväntas ofta hålla dig någorlunda till rollen, men även här går det att prata med arrangör och försöka hitta lösningar.

Så, om du inser att du skulle få roligare spel om din roll agerade på ett visst sätt, försök hitta rimliga anledningar. Alla kan förändras, din roll likaså. Om din roll är ateist, men du verkligen skulle vilja vara med på den spännande ritualen, fundera på om din roll kanske börjat tro eller har andra skäl att söka sig till religionen. Om du inser att det hade varit kul att följa med i skogen och leta monster trots att din roll är jättefeg, hitta en drivkraft som att exempelvis vilja försvara sin by eller en nära vän. Det går nästan alltid att lösa utan att det blir krystat eller tappar trovärdighet.

Konflikter inlajv

Konflikter är speldrivande; de skapar inte bara spel för de som är direkt involverade, utan ofta även för andra runtomkring. Trots detta tenderar vi att vilja lösa konflikter snabbt, att skapa sämja och att hjälpa varandra. För vissa lajvkonflikter kan en lösning skapa en fortsättning, men det är tyvärr också vanligt att lösningen på konflikten dödar spelet omkring. Ofta är det så att vi off är lösningsorienterade, ibland mer än våra roller, vilket får oss att vilja lösa de situationer som uppstår. Tänk dock på att våra roller inte behöver vara lika benägna att hitta en lösning och att det ofta går att hitta något som sätter käppar i hjulet, även om en konflikt håller på att lösas. Våga spela på konflikter, våga vara obstinat och våga eskalera dem.

Om du spelar en högstatusroll av något slag, tänk på att vara försiktig med att lösa andras konflikter. Det har hänt på lajv att personer eller grupper haft ett roligt och eskalerande konfliktspel som sedan har dödats av totalt för att konflikten förbjudits från högre ort. Givetvis kan det finnas skäl att reagera på en konflikt och inlajv vilja hindra den, men tänk då på att ge öppningar för att låta den fortsätta. De inblandade kanske får en tillsägelse eller ett straff inlajv, men inte allvarligt nog för att de ska sluta vilket i sin tur skapar fler konflikter. Om du blir osäker och inte har stämt av innan lajvet, kom ihåg att det alltid går att kolla av diskret off om det finns särskilda önskemål. Kom också ihåg att även om vi strävar efter rättvisa offlajv kan det inlajv vara fullt rimligt att vara orättvis, att skylla konflikten bara på ena parten eller liknande.

Slutord

Slutligen, lajv är inte teater. Oavsett hur mycket förberedelser du gör så blir det ibland inte som du tänkt och det behöver inte vara någons fel. Ibland blir det bättre, ibland blir det sämre. Därför är det också viktigt att inte regissera lajvet för mycket i tanken innan det är dags – det bäddar för besvikelse. Det som är självklart för dig var kanske inte självklart för dina medspelare eller så hanns inte allt spel med. Ibland går det att ta igen på kommande lajv, ibland inte. Du kan aldrig tvinga någon att spela mot din roll på det sätt som du vill, men tydlig kommunikation underlättar samt att vara öppen för att lajvet ibland tar dig i en helt annan riktning än ursprungligen tänkt. Vi tenderar också att ångra saker vi aldrig gjorde på lajvet mer än de saker vi faktiskt gjorde, så om du tvekar kring om du ska göra en sak, gör det. Vad är det värsta som kan hända?